Gratis verzending vanaf €50,-

Privacy Policy

Revitalash.nl neemt de privacy van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Uw persoonsgegevens

Bij Revitalash.nl kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u als relatie onze diensten en producten te kunnen leveren. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Website
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Bestelhistorie

De medewerkers van Revitalash.nl hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

 

Cookievoorkeuren

U kunt gemakkelijk uw voorkeuren inzien en waar nodig aanpassen op de webshop.

 

Plichten Revitalash Cosmetics - Ultra Cosmetics B.V.

Revitalash.nl is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons bedrijf plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ons centrum als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers van Revitalash.nl hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Bepaalde persoonsgegevens kunnen gedurende 7 jaar bewaard worden i.v.m. fiscale bewaarplicht.

 

 

Rechten van betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een bericht per e-mail Revitalash kenbaar maken.

 

 

Beveiliging

Revitalash.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 

Hyperlinks

De website van Revitalash.nl kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Revitalash.nl kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van Revitalash.nl verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

 

 

Bestellingen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan Mollie Payments om de betaling te verwerken. Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring van Mollie.

 

Cookiegebruik

Al onze websites maken gebruik van analytische cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van diensten op deze websites en voor analytische doeleinden (noodzakelijke cookies).

 

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, stuur een e-mail naar info@revitalash.nl.

 

 

NIEUWSBRIEF